شعر/ آیت الله امامی کاشانی

شعر/ آیت الله امامی کاشانی

تقدیم به پدر بزرگوار مجموعه مطهری ره، حضرت آیت الله امامی کاشانی   ای خوشا روی سپیدت ای ماه پیرِ آگاه ز هر راه از چاه بوسه بر دست تو باید زد باز چه توانی به تو داده ست الله که چنین پای به میدان هستی فارق از این سن و...