یادداشت دانشجویی(ابعاد یک جنایت)

یادداشت دانشجویی(ابعاد یک جنایت)

محمد حسین راهداری دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید مطهری(ره) مشهد در یادداشتی به بررسی ابعاد جنایت آل سعود در خصوص روزنامه نگار منتقد، جمال خاشقچی و شرح آن پرداخته است. در این یادداشت آمده است: جمال خاشقچی؛ روزنامه نگار...