برگزاری اردوی فرهنگی-تفریحی

برگزاری اردوی فرهنگی-تفریحی

به همت شورای فرهنگی دانشگاه شهید مطهری مشهد وبه مناسبت سال تحصیلی جدید،اردوی فرهنگی-تفریحی دانشجویی با حضور دانشجویان جدید الورود این دانشگاه برگزار شد.این اردو که با استقبال خوب دانشجویان رو به رو گردیدبا هدف ایجاد...