وقتی جهان به ترامپ خندید

وقتی جهان به ترامپ خندید

چهره اش نشان می داد خودش هم باورش نمی شود،وقتی که هیئت های دیپلماتیک حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل این چنین به جملات ابتدایی او می خندند.ترامپ چهار سال پیش در انتقاد از اوباما گفته بود:« رئیس جمهوری نمی‌خواهیم که مایه...