جرعه‌ای از درس اخلاق آیت الله امامی کاشانی؛انتظار فرج با تعليم و تعلم

جرعه‌ای از درس اخلاق آیت الله امامی کاشانی؛انتظار فرج با تعليم و تعلم

بايد شرايط ظهور حضرت را فراهم کنیم. هم دعا کننیم و هم شرايط را فراهم کنیم.فراهم کردن شرايط اينست که فضا را بايد فضاي فرهنگي کرد و اين امر با خواندن دعاي فرج تحقق نمي‌يابد. انسان بايد معارف اسلامي را هم خوب بفهمد و هم خوب...