آمریکا چه اهدافی را دنبال می کند؟ (۲)

آمریکا چه اهدافی را دنبال می کند؟ (۲)

بحث ترامپ بر این نیست که لغو تحریم، علیه ایران پس از برجام موجبات دسترسی این کشور به بیش از صد میلیارد دلار را فراهم آورده که از آن برای به اصطلاح تامین بودجه تسلیحاتی و مداخله در امور منطقه استفاده می کند.تحریم های پیش از...