معرفی دانشگاه و نحوه پذیرش

معرفی دانشگاه و نحوه پذیرش

به نام خدا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله امامی کاشانی با حکم امام خمینی به تولیت مدرسۀ عالی منصوب گردید. این مدرسه از «مدرسه سپهسالار» به «مدرسه عالی شهید مطهری» تغییر نام داد و در نهایت با تصویب شورای عالی...