اردوی نیشابور

اردوی نیشابور

باسمه تعالی با همت و تلاش  دوستان بسیج اردوی دو روزه به نیشابور با حضور حداکثری دوستان برگزار...