تقدیم به پدر بزرگوار مجموعه مطهری ره، حضرت آیت الله امامی کاشانی

 

ای خوشا روی سپیدت ای ماه
پیرِ آگاه ز هر راه از چاه

بوسه بر دست تو باید زد باز
چه توانی به تو داده ست الله

که چنین پای به میدان هستی
فارق از این سن و ایضاً آن جاه

چون پدر،  دستِ محبت داری
مهر بانی و  ودودی  هرگاه

همچنان عمرِ تو با عزت باد
دستِ بدخواه، ز نامت کوتاه

شاعر:
امین حدادی ، ورودی ۹۲ مدرسه عالی شهید مطهری

این خبر را به اشتراک بگذارید :