توفیقی رفیق ما شد و صبحی بهاری را در سال جدید به اتفاق دوستان در کوههای خلج و سد طرق گذراندیم

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :