اينها چيزى نيستند. اينهايى كه حالا دارند آشوب‏ مى‏كنند الآن چيزى نيستند، لكن اگر ما غفلت كنيم ممكن است اين [ها] چيزى بشوند. من حالا الآن از اينها هيچ خوفى ندارم؛ براى اينكه يك ملتى همه اقشارش با هم بودند و همه يك مطلب را خواستند همان طور كه ديديد كه همه ملت كه با هم بودند، نتوانستند قدرتهاى خارجى اين ملت را از آن كارى كه دارد منحرف كنند، ما هيچ خوفى نداريم كه اين چند تا فاسدى كه مانده است اينها يك چيزى باشند. لكن دشمن هر چه باشد نبايد ما او را كم بشماريم. اين كم ممكن است كم كم زياد بشود؛ و زياد دارودسته پيدا بكند. ما بايد بيدار باشيم. با بيدارى، با توجه؛ يك نفر هم كه ديديم [كه‏] مخالف است برويم سراغش جلويش را بگيريم.

 

صحيفه امام، ج‏۷، ص: ۴۳۶

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :