نشریه دانشجویی «نسیم مطهر»به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری مشهد منتشر شد.در این شماره به پرونده ویژه ای درباره راهپیمایی”اربعین حسینی” وهمچنین حاشیه های ایجاد شده در ماجرای زائران عراقی که به مشهد سفر می کنند،پرداخته شده است

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :