محمدرضا مروارید

دکترای فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه مفیدقم
استادممتاز اصول فقه
عنوان رساله دکتری: ماهیت اوراق سهام وآثارفقهی آن

عباس شیخ الاسلامی

دکترای حقوق جزا وجرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و واحدمشهد۹۳تا۹۶
عضو هیئت مدیره کانون وکلای خراسان۸۹تا۹۷

محمدهادی کمالی

دانشجوی دکترای حکمت متعالیه در دانشگاه فردوسی مشهد
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجوادحافظی

دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه آزادمشهد
مدیر و موسس آموزشگاه آزاد خلیج فارس ۱۳۸۶ تا کنون

محمدعاشوری

دانشجوی دکترای تخصصی تفسیر تطبیقی در پژوهشکده نهج البلاغه تهران
مدرس حوزه علمیه خراسان

مهدی قاسمی

دکترای مطالعات تطبیقی ادیان در دانشگاه ادیان ومذاهب
مولف کتاب های:درسنامه ادیان و مذاهب/ درسنامه قرآن و عهدین
سیدمحمدهادی قبولی درافشان

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد
استادنمونه گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی در سال های۹۵ و۹۶
مولف کتاب های:بررسی موضوعی وحکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها(بررسی تطبیقی در نظام های حقوقی ایران،مصر و انگلستان)/مفهوم بیع و تمایز آن از سایرقراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس

محمدرضامشهدی

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحددامغان
مدرس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی،مشهد
وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

میرزامحمد واعظی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد
برخی مقالات:تاملی دربهره گیری از قرعه در اقسام تزاحم/کاوشی در تعدد معنوی جرم در فقه امامیه
مشاور حقوقی و مذهبی از طرف قوه قضاییه

غلامرضایزدانی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مولف کتاب های:شرط ذخیره مالکیت/حقوق تجارت(۱)،حقوق مدنی(۱) و…
محمدعلی وطن دوست

دکترای مبانی نظری اسلام از دانشگاه فردوسی مشهد
برخی مقالات:وحدت وجود از دیدگاه ملاصدرا/بازخوانی نظریه لوح محو و اثبات
محسن رحمانی تبار

دکترای حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه مونتپلیه۱ فرانسه
مدرس مدعو دانشگاه امام صادق(ع)
برخی مقالات:سیاست جنایی،زن وعدالت اجتماعی و…

حمید اسمعیلی

روحانی سال سوم خارج فقه واصول قم
مدرس سطح ۱ و۲ حوزه علمیه خراسان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :