اختتامیه سلسله نشست های«دانشگاه در بوته نقد» ومراسم روزدانشجو با حضور آقای دکتر محمدیان ریاست محترم دانشگاه مطهری مشهدبرگزارشد. در این مراسم، آقایان رجبی، ناطقی، کیوان باقری و فیاض گزارشی درباره کارگروه های حوزه های علمی، رفاهی، ریاست و فرهنگی ارائه دادند. پخشکلیپ، نماهنگ و گزیده ای از نشست های کارگروه های تخصصی علاوه بر برگزاری مراسم قرعه کشی ودر پایان گرفتن عکس دسته جمعی از جمله برنامه های اختتامیه نشست های «دانشگاه در بوته نقد» ومراسم روزدانشجو بود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :