فعالان دانشجویی و اعضای شورای فرهنگی دانشگاه شهید مطهری مشهد با حضور در دفتر مدیر مسئول روزنامه خراسان ودبیر جبهه آرمان خواهان واقع بین،با وی به بحث و گفتگو پرداختند.
دراین نشست که در فضای صمیمانه برگزار شد دانشجویان درباره رویکرد های سیاسی روزنامه خراسان، فضای مطبوعاتی کشور، جبهه آرمان خواهان واقع بین و جریان های سیاسی مشهد سوالاتی مطرح و تبادل نظر کردند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :