این هفته در ادامه سلسله مباحث ازدواج در خدمت حجت الاسلام واعظ موسوی بودیم.

با مبحث علم آموزی و شغل و تاکید بر انجام کار و فعالیت های مختلف بود. و اینکه انسانی که اهل کار و تلاش نباشد دچار خامی و بی تجربگی میباشد.

از نکات مهمی که در دین و مکتب ما سفارش شده بحث حفظ حریت انسان است. لذا سفارش شده که در صورت انتخاب به سمت مشاغلی بروید که محدود نگردید و موجبات رشد خود را در زمینه های مختلف فراهم نمایید.

از شرایط اصلی و مهم ازدواج سعه شخصیتی و بلوغ رفتاری و شخصیتی می باشد که شاید مهمتر از بلوغ جسمی باشد و اکثر جداییها ناشی از همین عدم رشد فکری و شخصیتی است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :