بايد شرايط ظهور حضرت را فراهم کنیم. هم دعا کننیم و هم شرايط را فراهم کنیم.فراهم کردن شرايط اينست که فضا را بايد فضاي فرهنگي کرد و اين امر با خواندن دعاي فرج تحقق نمي‌يابد. انسان بايد معارف اسلامي را هم خوب بفهمد و هم خوب بيان کند و هم خوب بنويسد. حالا شما جوانيد و من هم پير هستم، همه ما اين وظيفه را داريم. من شک ندارم که بايد اين وظيفه را انجام بدهم. شک هم ندارم که براي فرج بايد روان بگويم و روان بنويسم. اين مقدمات دارد. ولي در عين حال ياد گرفتن معارف اهل بيت(ع) و بيان کردن براي مردم و نوشتن اين وظيفه است. اين هم با درس خواندن، مباحثه کردن و حفظ کردن تحقق مي‌يابد. والّا همينطوري انسان ملا نمي‌شود. انسان همينطوري مقام و ثروت يکباره و يا با هياهو و تبليغات و … بدست مي‌آيد؛ ولي درس خواندن و فراگيري علم با هياهو نيست. فقط به قول قدما آن چيزي که با خدا عهد کرده است که علم در دامن کسي نيايد مگر اينکه آن کس آن علم را خدمت کند. مثل تقوا. تقوا هم مثل علم است؛ باطني است.و لذا شما در اين سفر، در راه، در قطار، به جاي گفتن سخنان متفرقه، مطالعه کنيد، مباحثه کنيد. ما قبلاً با قطار مشهد مي‌رفتيم، در قطار مطالعه مي‌کرديم.خلاصه خودتان را آماده کنيد. بعضيها مي‌گويند شما دعا کنيد ما به جهاد با دشمن برويم، من به آنها مي‌گويم جهاد شما فعلاً همين است. اگر اين خوب انجام شود، آن وقت است که انسان ثواب جهاد را دارند. انشاء الله در پناه خداوند متعال به سلامت برويد و برگرديد. اين مطلبي که من گفتم منحصر به قطار و اين دوسه روزه نيست. هميشه همينطور باشيد. مراقب درس باشيد، مباحثه کنيد. مطالب را خوب بيان کنيد، تحليل کنيد و بنويسيد. اين وظيفه‌اي است که الآن بايد هم ياد گرفت، هم خوب بيان کرد. اگر اين حرفهاي من به يادتان بماند و به آن عمل کنيد، آن وقت وقتي ۸۰ سالتان شد، مي‌گوييد خدا امامي را بيامرزد که اين نصيحتها را به ما کرد. ما جوان بوديم نمي‌دانستيم.تاریخ:۱۳۹۵/۱۲/۱۸

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :