دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری مشهد- دوره دوم- به اردوی کوهنوردی خلج رفتند. دراین اردو که پس از کوه نوردی با خوردن صبحانه همراه بود ،مسئول فرهنگی دانشگاه شهید مطهری وچندنفر ازاعضای شورای فرهنگی دانشگاه، نکاتی را در مورد اهمیت ورزش و نشاط در زندگی آینده برای جوانان یادآوری کردند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :