باهمت مسئول محترم گزینش اردوی معارفه دانشجویان در طرقبه مشهد برگزار گردید.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :