به همت شورای فرهنگی دانشگاه شهید مطهری مشهد وبه مناسبت سال تحصیلی جدید،اردوی فرهنگی-تفریحی دانشجویی با حضور دانشجویان جدید الورود این دانشگاه برگزار شد.این اردو که با استقبال خوب دانشجویان رو به رو گردیدبا هدف ایجاد روحیه پرنشاط دانشجویان وآشنایی بیشتر آنان با فعالیت های شورای فرهنگی دانشگاه شهید مطهری مشهد(واحدبرادران)انجام شد.گفتنی است برنامه هایی از قبیل آشنایی با مسائل فرهنگی پژوهشی دانشگاه و پاسخگویی به دغدغه ها وسوالات داتشجویان جدید الورود باحضور اعضای شورای فرهنگی وفرمانده بسیج دانشجویی موجب غنای هرچه بیشتر این اردوی دانشجویی شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :