افراد زیر که از فارغ التحصیلان رشته فقه و حقوق کارشناسی دانشگاه شهید مطهری در واحد های تهران و مشهد می باشند که  در رشته های کارشناسی_ارشد فقه وجزا و فقه وحقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران و مشهد پذیرفته شده اند

🔸فارغ التحصیلان واحد برادران تهران

مرتضی فاضلی(قبولی تهران)

محسن فروغیان(قبولی تهران)

عباس درخشنده(قبولی تهران)

اقای کاظمی(قبولی تهران)

اقای رجایی(قبولی تهران)

🔹فارغ التحصیلان واحد برادران مشهد

🔹فارغ التحصیلان واحد برادران مشهد

ابوالفضل راجی (قبولی تهران)
محمد مهدی شیر رفیعی (قبولی تهران)
رضا دهقان(قبولی مشهد)
رضا محمد زاده(قبولی مشهد)
جواد گلمزاری (قبولی مشهد)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :