به لطف خداوند و همکاری صمیمانه دوستان اردوی یک هفته ای شمال به سلامت به پایان رسید.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :