ارتباط با ما

برای ارتباط با بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری مشهد میتوانید از طریق کانال های زیر با ما در ارتباط باشید

نشانی : مشهد، حیابان شهید بهشتی، بهشتی۳۶، دانشگاه شهید مطهری مشهد(واحد برادران)

تلفن : ۰۵۱۳۸۴۷۶۰۲۰

تلگرام : motaharrnasim@